+90 (222) 230 22 30 bilgi@caliskan.av.tr

Çalışkan Hukuk Bürosu; 1997 yılında Avukat Zihni ÇALIŞKAN tarafından Eskişehir’de kurulmuştur. Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya illerini kapsacak şekilde bölgesel faaliyet gösteren büromuzda, özellikle Bankacılık Hukuku, Sigorta Hukuku, İş Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku alanları başta olmak üzere geniş bir perspektifte dava, icra takibi ve hukuki danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Büromuzun çalışma kapasitesi ve çalışma ortamı, iş yoğunluğuna ve çeşitliliğine uyum sağlayabilecek düzeydedir. Büromuz mevzuattaki gelişmeleri, Yüksek Mahkeme kararlarını ve mesleki alandaki teknik gelişmeleri takip etmektedir. Deneyimli ve konusunda uzman 7 Avukat ve 13 Büro Çalışanı ve 2 Stajyerden oluşan ekibimiz, dinamik yapısıyla tüm hukuki hizmetleri eksiksiz olarak sunmaktadır.

Müvekkili olduğumuz şirketler ve kurumlar tarafından açılan veya müvekkil şirketler ve kurumlar aleyhine açılan dava ve icra takiplerini; bilgisayar programlarıyla desteklenmiş yüksek çalışma kapasitemiz ve uygun çalışma ortamımızla, hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırmaktayız.

Başlıca Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hizmet tespiti, işçilik alacakları, iş kazalarından kaynaklanan tazminat davaları ile işçilerin…

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü kurum ve kuruluş ile özel ve tüzel kişilerin üçüncü kişiler nezdindeki doğmuş ve doğabilecek hak ve alacakların tahsili, kiraya…

Bankacılık Hukuku

Bankaların müşterileriyle olan kredi, rehin, kefalet, ipotek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, düzeltilmesi ile müşteriler…

Ticaret Hukuku

Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değişiklikler yapılması, Hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması…

Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetine şikayet başvurusu yapılması, Hakem Heyeti kararlarının icraya konularak alacak tahsili…

Sağlık Hukuku

Hekim ve sağlık personelinin hataları nedeniyle oluşan hasta mağduriyetinin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat davası açmak…

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkullere ilişkin ipotek, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, miras uyuşmazlıkları, ortaklığın giderilmesi, kentsel dönüşüm süreci…

$

Tüm hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi incelemek için tıklayınız…

Ekibimiz